• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

אבותינו הקדושים דופקים בתשובה

ד' תשרי תש"פלחצו לשיעורים נוספים של הרב יהושע שפירא

לחצו לשיעורים נוספים של הרב יהושע שפירא בשפת אמת בפרשת השבועעבור לתוכן העמוד