• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

תגובה לדבר הרב שרלו - על הניאו רפורמה

 

אני שמח לפתוח בכך שנהנתי מאוד מדברי ההקדמה שמסמנים דרך של ביקוש אמת. ולואי ונזכה לכך בליבון הדברים.

יחד עם זאת ודווקא משום כך עלי להסביר טעות שנתבססה באותה הקדמה ושחורזת את כל המכתב.

מעולם לא האשמתי את הרב שרלו ודרכו ב'ניאו רפורמיות' וכבר הבהרתי את הענין במאמר תיקון עם אותו הכתב שהוציא את דברי לאור ללא ידיעתי ובלא לאפשר לי להגיב.

איני מתכוון כלל וכלל ל'רכך' את דברי כפי שטענה הכותרת בדברי ההבהרה שפורסמו בשמי ב YNET. אני עומד על דעתי שצומחת בקרבנו 'נאו רפורמה' ושזהו עניין חשוב וקריטי מאין כמותו. אך מעולם לא אמרתי וגם לא חשבתי שהרב שרלו ודרכו או תנועת בני עקיבא נמצאים במקום זה. יתר על כן, אני מעריך שרוב התוקפים אותי וללא ספק גם הרב שרלו יעמדו מהצד הנכון של המתרס כאשר התופעה תתבהר ותתחדד.

 

מהי 'נאו רפורמיות'

 

כדי להסביר את דברי אקדים להגדיר את ה'נאו רפורמה' כפי שאני רואה אותה ואת המדרון החלקלק שמהווה משפך תרבותי אל אותה מציאות שחצתה את הגדר.

שלושה רכיבים הם הסממנים העיקריים בעייני ל'נאו רפורמה' בדורנו. השניים הראשונים זהים לרפורמה הראשונה והשלישי ייחודי לעת הזאת.

הראשונים הם: ערעור סמכות פוסקי ההלכה בדורנו והשני חריף מקודמו, ערעור על סמכות ההלכה בכלל, ובעיקר, זו הנלמדת בתורה שבעל-פה.

סימנים אלו כאמור היו גם בעבר אלא שאז, ברפורמה הראשונה, התוכן הפנימי שגרם לערעור, היה המתח בין השכל האנושי והתרבות ה"נאורה" לבין האלוקיות של תורתנו הקדושה.

לעומת זה כיום הסיבה הפנימית שגורמת את הערעור, והיא הסימן השלישי, זו המתירנות והתפוררות התא המשפחתי וקדושת הבית יהודי.

סממנים אלו נמצאים לצערנו במינונים שונים בשיח הציבורי במגזר הדתי לאומי.

איני בא לדון על הפרטים ועל המשקלים של תנועה או מאמר מסוימים, אלא על העיקרון, וכך גם היתה כוונת דבריי בפגישה עם רכזי תנועת עזרא. על כן אומר: במקום ששלושת הסימנים נמצאים בצורה מובהקת זוהי נאו רפורמה. וככל שהמובהקות מתמעטת כך מתמעטת השייכות להגדרה זו.

אלו הבחנות עניניות מושכלות ללא כל הגזמה או הפרזה. משום כך, מעולם לא עלה על דעתי שבני עקיבא או ישיבת פתח תקוה עונים למבחנים הנ"ל ושייכים להגדרה 'נאו רפורמים'.

אך בזאת לא תם הדיון. כמעט לכל תופעה ציבורית יש מעין משפך שמגלגל את הדברים עד לקצה גם אם רכיבים רבים בו אינם מזדהים עם אותו קצה. כמובן, שאין להאשים מאן דהוא בדברים שהוא אינו מזדהה עימם, אך בהחלט יש מקום להצביע על מדרון חלקלק  שהוא יוצר אם אכן הוא גורם משמעותי בדרך. על זאת כוונת דבריי. האוירה החופשית של הדיון בעניינים רגישים שבנשמתה של היהדות (ואין ספק שהרב שרלו מסכים לכך שזוהי נשמת היהדות כמבואר במכתבו) והוצאתם לרשות הרבים למקום בו יש כאלו שמחפשים כל צל של היתר כדי לאפשר להם לפרוק עול, זהו חלק מהמדרון החלקלק. הקלות הבלתי נסבלת בה אינשי דלא מעלי שבחוש רואים עד כמה אינם מדקדקים בקלות, ולעיתים אפי' בחמורות לא (וכמובן איני מתכוון לא לבנ"ע ולא לישיבת פ"ת), דנים בעניינים כאלו ודורסים אותם ברגל גסה היא יותר מנורה אדומה וגמיעת חלק מן הדרך אל השאול הנאו רפורמי .

וכאן אני רוצה להוסיף בעניניות הנדרשת וכפי שאמרתי גם אז במפגש בעזרא, שגם פסקים - של מי מדקדק בקלה כבחמורה ואפי' יותר מן המתנגדים לדרכו - כשהם מתפרסמים לפי כללי השיטחיות של התקשורת ובכליה חסרי הגבולות עלולים להוסיף שמן רב למדורה גם אם לא בכוונת מכוון.

 

האומנם 'שומרי החומות'?

 

אין כל קשר בעיני בין נאו רפורמיות להכנסת תכנים מחוץ לעולמה של תורה כפי שטוען הרב שרלו. גם איני רואה את עצמי כשומר החומות בדרך שבה הוצגתי בדבריו. קראתי בחיי כתבי אפלטון ואריסטו קאנט ודקרט ורבים אחרים, עשרות רבות של ספרי פסיכולוגיה ופיזיקה, אסטרונומיה ומנהל עסקים וכמעט שאין נושא במרחבי הדעת האנושית שיצר הסקרנות שלי אינו פועל לגביו ורק הזמן עושקו. גם בשיעוריי אני מרבה להשתמש בכלים אלו. ההפריה בין עולם החול והקודש לאחר שכל צד נאמן למהותו וענינו ומתוך ראיית ההתגלות האלוקית המופיעה בכל אחד מהם לפי ערכו יקרה לי ביותר ואני עסוק בה תדיר ובשום פנים לא על זה נסב הדיון.

כאשר דנים בדעתם של הפילוסופים והוגי הדעות אפילו בני  ימינו וגם מאומות העולם זהו ענין אחד שיש לו מקום רב ובעיקר בתורת ארץ ישראל. אך הסוגיא העומדת לפנינו נוגעת לתרבות שמקעקעת את האמונה בסמכות תורה שבעל פה ומפוררת את קדושת הבית ובנושאים אלה אני סמוך ובטוח שגם הרב שרלו הוא משומרי החומות.

 

בשיחות שנתתי במקומות שונים כולל בפני קהל של מאות שומעים הכרזתי על עצמי כפמיניסט מפני ש"והוא ימשול בך" מופיע בתורה כקללה, שהולכת ומתפוגגת בדורנו דור הגאולה, יחד עם "בזיעת אפיך תאכל לחם" ו"בצער תלדי בנים". יחד עם זאת אין כל ספק שהפמיניזם פורר את התא המשפחתי בעולם המודרני והעביר את גבולות ההלכה גם אנשים ובעיקר נשים שגדלו במיטב בתי המדרש ...

לפיכך ההערכה כי הייתי מכנה תלמוד תורה לנשים בגדר נאו רפורמה תלושה מן המציאות באופן קיצוני. כל מי שמכיר את עמדותיי בעניין זה ודומיו יוכל להעיד על כך. (דרך אגב, אני מלמד אכן במדרשות לנשים, אך בדיעבד ולא לכתחילה מפני שיותר נכון בעיני שהדבר יעשה על ידי נשים, וכפי שאני מציין במוסדות אלו לא פעם).

 

על מה המחלוקת אם כך?

 

אמת, פוסקי ההלכה בדורינו מחוייבים לבחון עמדות יסוד רבות מפני המציאות שמשתנה, אך שני סייגים לדבר בעיניי. האחד, הדבר נתון לגדול הדור בלבד מפני חומרת הענינים הנידונים, ועם כל הכבוד איני חושב שהרב שרלו הוא אחד מהם. והשני, החוש הפנימי של מעתיקי השמועה שיש בו כעין רוח הקודש להמשיך את עומק התורה שבעל פה, עד למציאות החדשה ולא לשנות את התורה חלילה. בנקודות אלו לדעתי, נמצאים חילוקי הדעות.

 

הערות אחרונות

 

 

הטענה שקושרת דעה פלונית לכל דורות ישראל חוץ ממאתיים השנים האחרונות חמורה מאוד בעיני מפני שהיא ממש כמורה הלכה לא רק בפני רבו אלא בפני כל רבותיו ויש בה מן הבעיתיות של מרחיק עדותו שמתרחק מן האמת.

 

ולבסוף, העיסוק הרב בעניני עריות הוא אכן מסוכן והמעיין בספרי 'אשיב ממצולות' יוכל להיוכח עד כמה נזהרתי בנושא זה לתקן בלא לשקוע בבוץ. כמו כן אין כל שחר בטענה ש'אנו עוסקים בהם כל הזמן' כדברי הרב שרלו, אינני נוהג להפריח אמירות והתיחסויות בנושאים אלו השכם והערב, ובודאי שלא להמון הרחב.

(הטענה בדבר צדק חברתי אכן יש לה מקום אך יש בה גם סכנה המבוארת בדברי מרן הראי'ה של הקדמת מוסר הנביאים לתורת משה ואין כאן המקום לדון בזה).

בתפילה שנזכה לכוון דברינו לשם שמיים באהבת ישראל באמת ולאמיתתה של תורת אמת.  

                                                                                                       

יהושע שפיראהרב יהושע שפירא

שיעורי הרב יהושע שפירא 
עבור לתוכן העמוד