• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

נושאים כלליים

כ"א תמוז תשע"ח
שו"ת עם הרב יהושע בנושא תפילהקרא עוד
כ"ט שבט תשע"ח
הרב יהושע מתייחס בקצרה לסוגיית רייטינג של שיעורי תורה, ועל ההשפעה של הרייטינג על מה יאמר או לא יאמר בשיעורים.
קרא עוד
מחשבות בעיצומה של מערכה, לכבודן של נשים, לכבודו של ת"ח
ולהבנת תפקידנו במלחמת האמונות והתרבות השוטפת ומטלטלת אותנו
כ"ו שבט תשע"חקרא עוד
כ"ב שבט תשע"ח
שיעור שנאמר בעקבות פרסום הקלטות של הרב יוסף קלנר ע"י עיתונאיקרא עוד
ט"ו בשבט תשע"ח
מתוך ערב הורים בישיבת רמת גןקרא עוד
עבור לתוכן העמוד