• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

גודל קדושת יום העצמאות

נושאים בשיעור:
ביחס שבין עם ישראל לתורה
גברא לעומת חפצא
גודל מעלת קדושת עם ישראל ואהבת ה׳ לעם ישראל
האבא בעצמיותו נמשך בבן
ברגע שקמה מדינת ישראל בה" אייר תש"ח יש לה. בן חי בעולם
א' אייר תשע"ז
עבור לתוכן העמוד