• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

יום העצמאות

ליל יום העצמאות תשע"ז
הרב מביא את דברי האדמו"ר מהוסיאטין "האהלי יעקב"קרא עוד
נושאים בשיעור:
ביחס שבין עם ישראל לתורה
גברא לעומת חפצא
גודל מעלת קדושת עם ישראל ואהבת ה׳ לעם ישראל
האבא בעצמיותו נמשך בבן
ברגע שקמה מדינת ישראל בה" אייר תש"ח יש לה. בן חי בעולם
א' אייר תשע"ז
קרא עוד
עם ישראל בגלותו נתון כעצמות יבשות בגיא ההריגה.
בה' באייר תש"ח נולדו עצמות אלה וניתנו בהם חיים מחדש.
זהו יום תחיית המתים של עם ישראל
הכולל בקרבו דרגות קיום נוספות, נפש רוח ונשמה,
העתידות להתגלות בחייו של העם שחזר לחיים.
נבאר את דרגות הקיום השונות בחייה של האומה- קציר, בציר, בשמים ולידה,
ונתבונן בהם כתהליכי גאולתנו קמעה-קמעה.קרא עוד
מתוך לימוד צפרא טבא בימי חמישי בבוקר בישיבת רמת גן
יום העצמאות לרב יהושע
י"א אייר תשע"וקרא עוד
עבור לתוכן העמוד