• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

מסכת קידושין

כ"ד אלול תשע"ח
דף ה' עמוד אקרא עוד
י' אלול תשע"ח
דף ג' עמוד א'קרא עוד
ג' אלול תשע"ח
דף ב' עמוד א
(הרב מתייחס בשיעור גם ליום פטירת הרב קוק זצ"ל)קרא עוד
עבור לתוכן העמוד