• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

מאגר תורני

פרשיית המועדות המופיעה בפרשתנו, פותחת תחילה בעניינה של השבת. ננסה להבין: האם השבת היא חלק מן המועדים או מחוץ להם? איזה תחילה יש בה, ומהו סוד כפילות הפנים שבה.קרא עוד
נעיין בדברי רבותינו בשבחה של ארץ ישראל ובמעלת זמן הגאולה. מהם הניסיונות העוברים עלינו בדורות התחיה? ומהו הלימוד שלומדת הנשמה מן הגוף?קרא עוד
"כל השביעין חביבין"- השבת, השמיטה, ספירת העומר והיובל, כולם סובבים סביב ספירת השבע. את השבת אנו מציינים כל שבעה ימים, ספירת העומר מתקיימת בכל שנה כהכנה לשבועות, שנת השמיטה מתקיימת בכל שבע שנים ושנת היובל לאחר מחזור של שבע שמיטות. איזה פן ייחודי מתגלה בכל ספירה? מהי מעלתה העליונה של ספירת היובל ומדוע עדיין לא זכינו לקיימה בשלמות? עריכה: יערה לויטסקרא עוד
בגודל מצווה זו הפליגו רבותינו בכמה פנים ועניינים, ואף על פי כן - אנו מתקשים פעמים רבות בקיומה בלב מתרונן. נבקש להתבונן מעט ביסודות המצווה מחד, ובנפשנו פנימה מאידך ומתוכם לזכות להבין את הדרך אל אהבת הרע האמיתית.קרא עוד
מדוע ולשם מה מופיעה הצרעת בבית? נמנה כאן ארבע הסברות לתכלית הופעתה של הצרעת וננסה לבאר- כיצד הופכים הנגע והמחלה לבשורה ומתנה, וכיצד מובילה השבירה לבניין מחודש. . עריכה: יערה לויטס שיחה זו מוקדשת לרפואה מהירה ושלמה של מתתיהו יעקב בן גיטל רבקהקרא עוד
כ"ט אדר א´ ה´תשע"ו
שיעור הכנה לפוריםקרא עוד
כא אדר א ה´תשע"ו המשך פרק טקרא עוד
כב אדר א´ ה´תשע"ו פרק יקרא עוד
כ"ח אדר א´ ה´תשע"ו פרק יקרא עוד
כט אדר א´ ה´תשע"ו
המשך פרק יקרא עוד
מדוע ולמה אנו אוכלים כרפס בתחילת הסדר ולאחריו שואלים ארבע קושיות? מדוע ולמה אנו מציבים קושיות ותמיהות בתחילתו של ליל הסדר, ואין אנו מסתפקים בסיפור היציאה ממצרים בלבד? ובאמת- מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? עריכה יערה לויטסקרא עוד
הנקימה והנטירה הן תופעות לוואי טבעיות לפגיעה ועלבון, אולם התורה אסרה אותן במצוות "לא תיקום ולא תיטור". נתבונן כאן בשבע עצות איך להימנע מלעבור על איסור זה, ונעמיק בעצה העליונה מכולן, המלמדת כיצד באמצעות העלבון בעצמו נוכל להינצל מנקימה ולהרבות אהבה בין איש לרעהו.קרא עוד
מה התחדש כאשר קבלו ישראל במצרים את מצוות החודש? ואיזה חידוש נפלא יתרחש לעתיד לבוא? נתבונן במצוות "החודש הזה לכם", ונבאר - כיצד היא מהווה נקודת עומק בציר ההיסטוריה כולו, וגונזת בקרבה ראשית, אמצע ואחרית.קרא עוד
  1. לעמוד הבא
עבור לתוכן העמוד