• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

לוח זמנים לחודש תשרי תשע"ח בישיבת רמת גן

ערב ר"ה תשע"ח

בס"ד

לו"ז מפורט לימים הבאים עלינו לטובה

 


מוצ"ש אור לכ"ו באלול –

23:30 – שיחה מפי מו"ר הרב יהושע

00:20 – סליחות ראשונות

בימים ב' וג', כ"ז וכ"ח באלול:

6:15 – סליחות בישיבה.

7:00 – שחרית כרגיל

יום ג' אור לכ"ט באלול –

23:30 – סליחות בישיבה

יום ד' ערב ר"ה –

8:00 – שחרית

התרת נדרים

לא לשכוח עירוב תבשילין!

13:30 – מנחה גדולה

18:18 – הדלקת נרות

18:20 – מנחה קטנה

19:00 – ערבית


 

יום ה' א' דראש השנה –

החלק בתפילה

מניין ישיבה

ותיקין ספרדי

מנייני מרום נוה

בי"כ שיכון מזרחי

ותיקין אשכנזי

קרבנות

6:45

5:30

7:30

8:30

5:40

המלך

7:45

6:20

8:30

9:00

6:20

קריאת התורה

9:50

7:15

9:30

9:45

7:40

הפסקה וקידוש

10:30

---

---

--

--

תקיעות

10:50

7:55

10:10

10:10

8:00

מוסף

11:40

8:20

10:40

 

8:30

תקיעות לנשים

בסיום הקידוש

בגן אלי כהן

בסיום מוסף

בסיום התפילה

בסיום התפילה

בדשא (12:20)

בסיום מוסף בגן אלי כהן

מנחה א'

בסיום מוסף (15:20)

---

אם יתאפשר – מיד

13:00

---

מנחה ב'

17:50

17:50

18:00

17:00

17:50

17:10 – תשליך ברוב עם במרום נווה

'סיירות' תצאנה לתקוע בערמונים ובפארק הלאומי. האמיצים מוזמנים להצטרף!

19:00 – הדלקת נרות יום ב' דראש השנה

19:20 – ערבית ליל ב' דראש השנה

יום ו' ב' דראש השנה –

החלק בתפילה

מניין ישיבה

ותיקין (ספרדי)

מנייני מרום נוה

בי"כ שיכון מזרחי

ותיקין אשכנזי

קרבנות

6:45

5:30

7:30

8:30

5:40

המלך

7:45

6:20

8:30

9:00

6:20

קריאת התורה

9:50

7:15

9:30

9:45

7:40

הפסקה וקידוש

10:30

---

---

 

--

תקיעות

10:50

7:55

10:10

10:10

8:00

מוסף

11:40

8:20

10:40

 

8:30

תקיעות לנשים

בסיום הקידוש

בגן אלי כהן

עם הילדים ונשים אחר הקידוש

בסיום התפילה

בסיום התפילה

בדשא (12:00)

בסיום מוסף בגן אלי כהן

מנחה א'

בסיום מוסף (14:30)

---

אם יתאפשר – מיד

13:00

---

מנחה ב'

17:50

17:50

18:30

18:20

17:50

18:15 – הדלקת נרות שבת          18:40 – קבלת שבת ותפילת ילדים

 

שבת קודש, ג' בתשרי –

ßמנחה הראשונה תוקדם בע"ה לשעה 16:10, ולאחריה נצא כולם ביחד לדרשת מו"ר הרב אריאל בבי"כ 'מנחת חובב' ברח' הרא"ה, הדרשה בשעה 17:15.

לאחר הדרשה יש תפילת מנחה בבית הכנסת שם, שמסתיימת סמוך לשקיעה.

 

 ד' בתשרי, צום גדליה (נדחה) –

7:00 – סליחות (בנוסח אשכנזי) ושחרית

17:30 – מנחה

שיעור בענייני דיומא

18:55 – צאת הצום וערבית.

 

בעשרת ימי תשובה –  6:15 סליחות בישיבה

 

יום ו' ערב יום הכיפורים –

7:00 – סליחות ושחרית בישיבה

13:00 – מנחה

18:00 – כל נדרי      (כנ"ל במניין מרום- נווה)

*** נשים שברכו שהחיינו בהדלקת נרות, לא תברכנה שוב ב'כל נדרי'***

 ערבית

שבת קודש, יום הכיפורים –

החלק בתפילה

מניין ישיבה

מניין מרום נוה

בי"כ שיכון מזרחי

מניין ספרדי כותיקין

מניין אשכנזי כותיקין

קרבנות

6:35

7:15

8:30

5:40

5:40

המלך

7:40

8:00

9:00

6:25

6:25

קריאת התורה

10:25

9:30

10:00

8:30

8:30

יזכור ומוסף

11:00

10:00

10:20

9:10

9:00

מנחה

15:20

16:00

16:00

 עם הישיבה או 15:50

עם הישיבה

נעילה

17:00

17:30

17:15

עם הישיבה או 17:20

עם הישיבה

19:03– סיום הצום וערבית

 


ימים א-ד בין יו"כ לסוכות –

7:00 שחרית

18:10 מנחה

18:45 ערבית

 

בחול המועד סוכות:

7:00 – שחרית ושיעור

18:00– מנחה

18:40– ערבית

 

יום ג' ערב הושענא רבה –

16:00 – קבלת פני הרב יהושע בישיבה

18:00– שמחת בית השואבה

21:00 – ליל לימוד.

 

יום ד' הושענא רבה –

6:00 – שחרית מניין ראשון כותיקין

8:30 – שחרית מניין שני

13:30 מנחה גדולה

17:10 – פרידה מהסוכה וקבלת פני רבנו אצל מו"ר הרב אריאל (מנחה שם. ובמקביל בישיבה ב17:55)

(ערבית ליל שמחתורה בישיבה)

 

יום ה' שמחת תורה –

6:15 – שחרית-הלל-מוסף

            קידושון ויציאה להקפות

8:00 – מניין שני

15:50 – חזרה משוערת מהקפות

 קריאת התורה ומנחה

18:48 – צאת החג וערבית

 20:30 – הקפות שניות

 

יום ו' כ"ג תשרי

8:00 – שחרית


 

 

עבור לתוכן העמוד