• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

האם התנגדו הנביאים לעבודת הקרבנות?

ח' אלול תשע"ז
כוזרי מאמר שני פסקה מ"ה


עבור לתוכן העמוד